Det finns inte någon ångerrätt eftersom varor avser digitalt innehåll.

Bildfilerna får endast användas i privat syfte och ej delas på nätdatorer, överträdelse beivras.

Om du ångrar dig, så måste du ta bort bildfilen i din varukorg innan köpet. Du kan inte ångra dig när du har betalat bildfilen.

Visar det sig att bildfilen inte räcker till det format som du önskar trycka, vänligen sänd ett e-mail till info@gallerikap.se med uppgifter om önskat bildformat dvs bredd och höjd i centimeter samt bildfilsnumret. Jag sänder då, till din e-post,  en anpassad fil som jag delar med dig i dropbox eller annat lämpligt program.